عمل بحرف ذ

.

2023-02-02
    م ن أعياه دا ؤ ه فعندي دوا ؤ ه