پژوهشنامه حمل و نقل

پژوهشنامه حمل و نقل. فعالیت‌های پژوهشی گروه حمل و نقل هوایی در قالب چهار طرح به شرح ذیل انجام می‌پذیرد: - افزایش ایمنی در حمل و نقل هوایی (SAF) تأمین ایمنی در سفرهای هوایی از ارکان

2023-01-28
  الاضواء الخلفية ل سيارت passat 1998
 1. نمایه
 2. 4 (پياپي 41) (1393): 307-320
 3. نشستهای علمی
 4. وزارت حمل
 5. نشستهای علمی
 6. حمل و نقل دریایی
 7. 27
 8. 0
 9. سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 46، بهار 1395)
 10. پژوهشنامه حمل و نقل